ИДЕНТИЧНОСТ И БРАНДИНГ

Идентичност
на Фолклорен
център Чавдар

Фолклорният център се намира в село Чавдар, което е приемер за качествена публична среда.

Общината ме нае за разработването на идентичност. След интензивна 3-месечна работа изведох концептуалната идея за това, че в миналото по нашите земи "природата е оформяла човека". След това беше въпрос на доста варианти да стигна до този, който най-добре предава идеята.
Интересното в този проект е, че логото задава ясна посока за това как да се развие цялостният визуален език, който има безкрайни интерпретации, а същевременно запазва идентичността на фолклорния център.
През цялото време се стремях да погледна традицията по съвременен начин без да ставам банално или псевдо-патриотично.

Проектът ми за фолклорния център получи бронзова награда на рекламният фестивал ФАРА през 2019г. в категория Бранд идентичност.

бланка
и визитка
развитие на визуалния език на марката
truefilip.com
филип бояджиев

based in Sofia, Bulgaria
working internationally

all rights reserved