ИДЕНТИЧНОСТ И БРАНДИНГ

Кукер Берлин

Динамична идентичност за Кукер Берлин - арт пространство и сувенирен магазин за балкански стоки в германската столица.
Този проект е пример за това колко ключов е цветът при изграждане на  идентичност.

Стажанстски екип по проекта: 
Весела Карапетрова , Йордан Стоянов

Две типографски композиции на логото, които да обслужват различните предизвикателства пред използването му

Динамична идентичност

Визитки с персонализирана маска
за  всеки отделен служител

truefilip.com
филип бояджиев

based in Sofia, Bulgaria
working internationally

all rights reserved