ИДЕНТИЧНОСТ И БРАНДИНГ

Лога и знаци

Различни запазени знаци, които съм правил през годините.
Обикновено препоръчвам да не се прави само лого, защото то почти никога не стои самостоятелно. Логото е част от идентичността, в която аз като дизайнер придавам по-голяма визуална стойност на марката и използвам различни изразни средства като цвят, шрифт, форма и др.

Kitchen Stories Sofia -
блог за кулинария 

НОВО 20 - театрално-продуцентска компания

Culture tour - един от продуктите на Free Sofia Tour, който запознава посетителите с културните особености на България

Ежегодни награди
на Дарик радио

DB INTERCONSULT - консултантска компания в сферата на човешките ресурси

Media Art - продуцентска компания в сферата на изкуството

MYX'D - музикална формация

Realto Group - бранд, който обединява консултантски компании в сферата на недвижимите имоти

Communist tour - един от продуктите на Free Sofia Tour, който запознава посетителите с комунистическото минало на София

truefilip.com
филип бояджиев

based in Sofia, Bulgaria
working internationally

all rights reserved